Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar; 1-Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme ciftlikevim.com ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. Madde 2- Konu; 1 ciftlikevim.com 21.09.2016 tarihinde yayın hayatına başlamış,çiftlik oyunları ile para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır . 2- ciftlikevim.com üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 3- İş bu sözleşme ciftlikevim.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani altın ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ile müşteri’ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. 4- Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir. ciftlikevim.com üzerinden belirtilen hesap numarası dışında yapılan ödemeler geçerli sayılmayacak olup,sitenin belirtmiş olduğu hesap numarası ve ödeme şekilleri dışında yapılacak tüm ödemelerden sitemiz sorumlu olmayacaktır. Madde 3- Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri 1-Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan altın dahilinde ciftlikevim.com isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder. 2-Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her turlu olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. ciftlikevim.com bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez 3-Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. ciftlikevim.com üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir.Üyelik bilgilerinin güvenliği ile tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden ciftlikevim.com sorumlu tutulamaz. Madde 4- Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü 1-Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu özleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 2-Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır. 3-Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı vardır. 4-Üye ,site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını kabul eder.Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu,bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. 5-Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından sorumlu tutulamaz.Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir.Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir. 6-Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir. 7-Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz. 8-Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder. 9-Site yönetimi herhangi bir adli veya idari süreç çerçevesinde, istenen tüm üye bilgilerini hiçbir koşul öne sürmeden paylaşma hakkına sahiptir. 10-Site ,teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı üye tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz 11-altın fiyatları için belirtilmiş olan altın paketlerindeki fiyatlar site yönetimi tarafından değiştirilebilir. Madde 5 – Üyelerin Hukuki Sorumluluğu 1-Üye ciftlikevim.com da sunulan hizmetlere ciftlikevim.com tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde ciftlikevim.com.’un uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini. 2-Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı, 3-ciftlikevim.com’un izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, 4-Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 5-ciftlikevim.com ’da verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının ciftlikevim.com ’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, kabul ve taahhüt eder. Madde 6 -Kullanıcı Hakları 1-ciftlikevim.com. belirleyeceği bir üyelik sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez. 2-Üyeye satın almış olduğu paket doğrultusunda her gün kazanç elde edebileceği materyaller verilecektir. Madde 7- Yetkiler; Bu sözleşme kapsamında ciftlikevim.com aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. ciftlikevim.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı müşteri üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Madde 8- Kayıtların Geçerliliği; 1-İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Madde 9- Gizlilik; 1-Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde ciftlikevim.com ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.Üyenin nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, müşteri bu konuda ciftlikevim.com’un uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder. Madde 10- Vergilendirme; 1-Üyenin ciftlikevim.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunları’na göre vergilendirilir. 2-Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca üye’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Madde 10- Uygulanacak Hükümler; 1-Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır. Madde 11- Yetkili Mahkeme ve İcra daireleri; 1-İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Madde 12- Yürürlülük; 1-Üyelik Sözleşmesi, üye’nin Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer. Madde 13-İade Şartları; ciftlikevim.com sitesi; Üyelerimize ,sitemizce üyelik paketleri için ödemiş oldukları altın bedellerini,ilgili altınlar üyelere ulaştığı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde, tarafımıza noter kanalı ile bildirim yapılması koşuluyla ,sitemizde yayınlandığı gibi %200 lük kazanç oranında tutarlılık sağlanmadığı takdirde, havale yolu ile, %10 havale masrafları, günlük 5 TL hizmet bedeli, kesintisi yapıldıktan sonra iade edeceğini kabul ve taahhüd eder.